ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Στην IDMTEC κατανοούμε κάθε παράμετρο της λειτουργίας και κατασκευής των συστημάτων. Αναπτύσσουμε νέες παραμέτρους, αναβαθμίζουμε τα συστήματα, με σκοπό την ικανοποίηση των συνεργατών μας και τη προσαρμογή των συστημάτων προσφέροντας τη μέγιστη ασφάλεια. Η τεχνογνωσία μας επιτρέπει την ανάπτυξη και την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση των λύσεών μας.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Ακούμε τις ανάγκες του σήμερα, αναπτύσσουμε και προσφέρουμε λύσεις για το αύριο. Η IDMTEC βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τη State-of-the-Art τεχνολογία του σήμερα. Η αξιοπιστία της IDMTEC δεν περιορίζεται στο τώρα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας έχουν σκοπό την κάλυψη των αναγκών των συνεργατών μας, από σήμερα και για το αύριο.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ποιότητα κατασκευής και λειτουργίας των συστημάτων είναι η βασικότερη παράμετρος των συστημάτων της IDMTEC. Τα συστήματα της IDMTEC έχουν μελετηθεί, δοκιμαστεί και εγκατασταθεί σε χιλιάδες οργανισμούς και επιχειρήσεις παγκοσμίως. Κανένα προϊόν ή υπηρεσία δεν προσφέρεται αν δεν έχει πρώτα δοκιμαστεί και εγκατασταθεί αρκετές φορές.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Επιτυχία μας είναι η ικανοποίηση των συνεργατών μας από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Γνωρίζουμε πως η συνεργασίες μας δεν ολοκληρώνονται με την πώληση και την εγκατάσταση. Ακούμε, χτίζουμε δυνατές σχέσεις και προσφέρουμε ταχεία, άμεση και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση, από την αρχή μέχρι και μετά το πέρας της εγγύησης των συστημάτων σε όλους τους συνεργάτες μας.

ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συστήματα ωρομέτρησης προσωπικού Αποσκοπούν στην οργάνωση και καταγραφή του χρόνου παρουσίας των εργαζομένων σε κάθε οργανισμό και ιδιωτική επιχείρηση. Με το πρόγραμμα ωρομέτρησης προσωπικού. Εξάγονται αναφορές που προσφέρουν έγκυρη και πλήρη πληροφόρηση για τη σωστή διαχείριση του προσωπικού.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Συσκευές ελέγχου πρόσβασης Προσφέρουν τον απαραίτητο έλεγχο, μην επιτρέποντας την είσοδο στο χώρο σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Τα συστήματά μας τοποθετούνται σε κάθε οργανισμό και επιχείρηση, ακόμα και στο χώρο κατοικίας, μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας την ασφάλεια.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ (ΤΟΥΡΝΙΚΕ)

Συστήματα θυρών τουρνικέ (turnstiles) για τον έλεγχο διέλευσης πεζών, που επικοινωνούν με τους κατάλληλους αναγνώστες βιομετρικής ανάλυσης ή RFID, προσφέροντας τη μέγιστη μη παραβιάσιμη ασφάλεια σε αυστηρά ελεγχόμενο χώρο.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Συστήματα ηχητικής και οπτικής σήμανσης για χρήση σε οχήματα έκτακτης ανάγκης, σκάφη, αλλά και κτήρια (π.χ. φάροι αστυνομίας, σειρήνα περιπολικού, φάροι πυροσβεστικής, ογκομετρικά LED, κ.ά.). Διατίθενται τεχνολογίες περιστρεφόμενου μοτέρ, LED και στροβοσκοπικοί.


ΠΡΟΙΟΝΤΑ